Reklama

Obecně

 

 • Vzhledem k velkému množství a rozmanitosti jednotlivých reklamních kampaní si Vás naše společnost LEDart s.r.o., IČ 50020552, dovoluje upozornit, že závazné informace, dostupnost jednotlivých produktů, ceny jednotlivých produktů a podmínky dané kampaně jsou uvedeny pouze na webových stránkách www.ledakce.cz
 • .
 • Naše nabídka je omezena na prodej skladových zásob zboží, na které se vztahuje, nebo je omezena ztrátou schopnosti naší společnosti plnit (např. z důvodu nedodání zboží dodavatelem v důsledku mimořádných okolností apod.). Naše společnost dále nemůže zaručit trvalou dostupnost produktů, které jsou inzerovány prostřednictvím tisku, televize (včetně HbbTV), rádia nebo jiné podobné reklamy, a to vzhledem k povaze dané reklamy. Obsah těchto oznámení proto nemůže být naší společností považován za závazný návrh na uzavření smlouvy vzhledem k tomu, že tato oznámení neobsahují podstatné náležitosti smlouvy ve smyslu § 43a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Informace a ceny zveřejněné na internetových stránkách www.ledakce.cz v okamžiku potvrzení objednávky, s výjimkou zjevných chyb v ceně zboží, jsou závazné a platné.
 • .

Slevové kódy

 • Naše společnost používá v kampani termín "sleva při nákupu", který označuje jedinečný slevový kód pro použití v internetovém obchodě www.ledakce.cz, kde vybraným zákazníkům (účastníkům kampaně) poskytneme jednorázový slevový poukaz na nákup uskutečněný na www.ledakce.cz, a to za následujících podmínek:

.

 • Sleva bude poskytnuta, pokud zákazník uplatní slevový poukaz na nákup produktu, na který se nevztahuje jiná sleva (reklamní produkty, zvýhodněné balíčky apod.) Naše společnost neposkytuje účastníkům kampaně žádné peníze a slevový kód nelze v průběhu kampaně ani po jejím skončení vyměnit za peníze.
 • Sleva bude poskytnuta, pokud zákazník uplatní slevový poukaz na nákup produktu, na který se nevztahuje jiná sleva.
 • Kód je nezaměnitelný a nevratný, nelze jej nahradit jiným dárkem ani slevou a není určen k dalšímu prodeji.
 • Nevyužitý slevový kód nelze žádným způsobem nahradit slevovým kódem účastníka a účastník nemá zaručeno, že slevový kód obdrží.
 • Kód nelze kombinovat s jinými slevami nebo dárkovými poukazy naší společnosti, pokud to není výslovně uvedeno v těchto podmínkách nebo v příslušné SMS či podobné zprávě zaslané naší společností.

 

Bannery, billboardy a rozhlasová, televizní a tisková reklama

 • Mohou se vyskytnout chyby v přenosu dat (např. neaktuální ceny apod.) mezi naší společností jako zadavatelem reklamy a našimi smluvními partnery, kteří pro nás zpracovávají reklamu, které nebyly způsobeny žádným zásahem z naší strany.
 • Naše společnost neodpovídá za typografické nebo jiné zjevné chyby v reklamních sděleních, ať už jsou vyhotovena v jakémkoli formátu.
 • Všechny obrázky použité v reklamních sděleních jsou pouze ilustrativní, naše společnost nemůže zaručit přesnou shodu mezi typem, modelem nebo barvou konkrétního výrobku a jeho obrazovým znázorněním použitým v reklamním sdělení. Rozhodující je popis produktu použitý na webových stránkách www.ledakce.cz

 

Reklama na slevových portálech a srovnávačích cen

 

 • K chybám v datech nebo přenosu neaktuálních údajů může dojít také v případě různých slevových portálů nebo srovnávačů cen, jejichž provozovatelé nejsou smluvními partnery naší společnosti. Společnost LEDart na svých webových stránkách vždy uvádí přesné a aktuální ceny www.ledakce.cz.

.